CURSURIFormare profesională

Curs de formator la Iași, începând cu data de 01aprilie 2016

Fundația "Camera de Arbitraj și Mediere" organizează la Iași, începând cu data de 01 aprilie 2016, curs de formator, autorizat A.N.C.

Taxa de participare:  numai 300 lei

Durata: 40 ore

Condiții de acces: studii superioare finalizate cu licență

Beneficii: suport de curs, fișe de lucru, teste de personalitate, pauză de cafea, certificate de absolvire.

Din 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizați, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulților și pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.

Absolvenții cursului de formator dobândesc competențele vizate de pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulților și pot susține ulterior cursuri sau training-uri în  domeniile în care au studii/certificări recunoscute și experineță profesională (juridic, economic, it, comercial, bancar, imobiliar, vânzări, resurse umane, etc.).

Cerificatul de absolvire pentru ocupația "formator" este necesar si persoanelor care intentioneaza sa fie implicate in derularea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile prin POCU (PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN).

 

CURSURIEvaluator de competențe profesionale

curs de evaluator de competente profesionale la Iași, începând cu data de 01 aprilie 2016

Fundatia "Camera de Arbitraj si Mediere" organizează la Iași, începând cu data de 01 aprilie 2016, curs de evaluator de competențe profesionale, autorizat A.N.C.

Taxa de participare: doar 400 lei!

Condiții de acces: studii superioare, finalizate cu diplomă de licență.

Durata: 40 ore

Inscrierile se fac pe adresa de e mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com sau la numarul de telefon: 0755.133.833.

Cui se adresează cursul de evaluator de competențe profesionale?

–  Managerilor de resurse umane și specialiștilor care se ocupă de selectarea și recrutarea personalului în organizații;                                                                                                              

–  Specialiștilor care determină nivelul de pregătire al unei persoane care parcuge un curs sau program de formare profesională;

– Specialiștilor care doresc să participe la procesul de evaluare a competențelor profesionale obtinute pe cale informală sau informal;

–  Reprezentanților evaluatorilor de competențe profesionale, respectiv, furnizori autorizați de formare profesională a adulților și Centrelor de Evaluare a competențelor profesionale;

–  Specialiștilor implicați în proiectarea standardelor ocupaționale;

–  Funcționarilor publici în poziții de conducere din cadrul administrației publice centrale și locale care dețin calitatea de îndrumător/evaluator pentru funcționarii publici din cadrul compartimentelor conduse/coordonate.

Avantajele participării la curs

Absolvenții acestui program dobândesc cunoștințele și abilitățile necesare pentru interpretarea și aplicarea corectă a prevederilor legale și normative în vederea evaluării competențelor profesionale.

România a preluat Cadrul European al Calificărilor cre solicită validarea calității formatorilor și evaluatorilor, în acest sens, Centrele de Evaluare și Certificare a Competențelor profesionale lucrează doar cu evaluatori certificați.

Certificatul de evaluator de competențe vă oferă posibilitatea de a fi incluși în lista de specialisti A.N.C. care evaluează competențele profesionale în cadrul examinăriloe finale ale absolvenților cursurilor de calificare/specializare/perfecționare.

Tematica abordată:

  • Planificarea si organizarea evaluarii;
  • Inregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării;
  • Efectuarea evaluarii;
  • Elaborarea instrumentelor de evaluare;
  • Analizarea informațiilor si luarea deciziei privind competenta;
  • Verificarea interna a proceselor de evaluare;
  • Verificarea externa a proceselor de evaluare.